Centrála

Ing. Roman Muška

Nabízím poradenství při zavádění nových procesů řízení v oblasti PO, zajištění zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb, prevence rizik BOZP, vytváření i zavádění nových projektů, hodnocení efektivity a kvality služeb i řízení, implementaci legislativy PO a BOZP apod.

Naše další služby:
  • interní audit dokumentace a systému BOZP,
  • externí – komplexní či dílčí služby, jako odborně způsobilá osoba PO a technik BOZP,
  • revize, opravy a montáž přenosných hasicích přístrojů a hasicích systémů,
  • revize, opravy, montáž hydrantů a ostatních zařízení pro zásobování požární vodou,
  • instalace, opravy a výměny podzemních a nadzemních hydrantů a hydrantových systémů.
Web:
http://www.rm-pobozp.cz
Adresa:
588 23 Kamenice 524
Vysočina
Mobil:
+420 773 742 001, +420 702 152 940
E-mail:

Fakturační údaje:

Ing. Roman Muška

588 23 Kamenice 524

IČO: 01467786

ARES  RŽP  Obchodní rejstřík

Obory činnosti:

Opište kód